Islamin viisi pilaria

Kuten jo edellisellä sivullamme todettiin, luovat viisi peruspilaria koko islaminuskon perustan. Nämä peruspilarit ovat uskontunnustus, rukous, paasto, pyhiinvaellus ja almuvero. Monesti nämä peruspilarit kuvataan piirtämällä ikään kuin islamin talo, jonka pilareina ovat edellä mainitut viisi pilaria. Jokainen pilari on tärkeä talon perustusten tukemisessa. Kerromme seuraavissa kappaleissa lyhyesti kustakin islamin peruspilarista.

Uskontunnustus

Uskontunnustus on perusta sille, että henkilöä pidetään muslimina. Jos henkilö haluaa kääntyä muslimiksi, tai kuten muslimit sanovat ”palata islamiin”, tulee hänen lausua aivan ensimmäiseksi uskontunnustus todistajien läsnäollessa. Tässä uskontunnustuksessa henkilö todistaa, ettei ole muuta jumalaa kuin Jumala ja että Muhammed on hänen lähettiläänsä. Muslimilapset ympäri maailman oppivat tämän uskontunnustuksen arabiankielellä usein jo hyvin pieninä.

Rukous

Hartaat muslimit rukoilevat viidesti päivässä. Rukoiltaessa käännytään kohti Mekkaa ja lausutaan tiettyjä jakeita Koraanista. Tämän lisäksi rukouksen aikana kumarretaan ja noustaan ylös tietyn kaavan mukaan. Rukousta varten rukoilija tarvitsee puhtaan ja rauhallisen paikan. Ennen rukousta rukoilija suorittaa tarvittaessa rituaalisen peseytymisen, wudun, jonka aikana hän pesee esimerkiksi kätensä, jalkansa ja kasvonsa.

Rukous on osoitus kuuliaisuudesta Allahia kohtaan. Rukousta pidetään myös osoituksena henkilön uskosta – muslimin tulisikin rukoilla aina huolellisesti, vaikkei kukaan olisikaan hänen rukoustaan näkemässä – tämän katsotaan olevan osoitus aidosta uskosta. Itse asiassa, jos muslimi rukoilee tavallista kauniimmin tai pidempään silloin kun tietää jonkun ihmisen katselevan häntä, pidetään tätä osoituksena uskon epäaitoudesta ja ulkokultaisuudesta.
Muslimit ajattelevat, että rukous puhdistaa rukoilijan hänen synneistään ja ettei Jumala tarvitse rukouksia, vaan ihminen tarvitsee niitä itse. Kun muslimi rukoilee, on tärkeää, että hänen aikomuksensa on oikeanlainen – että hän rukoilee nimenomaan Jumalan vuoksi – ei esimerkiksi näyttääkseen muille olevansa harras muslimi tai saadakseen muiden hyväksynnän.

Nainen, jolla on kuukautiset, ei voi rukoilla, koska hänen katsotaan olevan epäpuhtaassa tilassa. Kuukautisten aikana menetettyjä rukouksia ei kuitenkaan tarvitse myöhemmin korvata. Kuukautisten loputtua nainen yksinkertaisesti peseytyy ja jatkaa rukoilemista tavalliseen tapaan.

Paasto

Hartaat muslimit paastoavat Ramadan-kuukauden aikana auringonnoususta auringonlaskuun. Paasto on pakollinen kaikille terveille muslimeille, jotka pystyvät siitä suoriutumaan. Jos esimerkiksi nainen on raskaana eikä tämän vuoksi kykene paastoamaan, voi hän jättää paaston väliin ja paastota yhtä monta päivää myöhemmin. Nainen, jolla on kuukautiset, ei voi paastota, mutta hänen tulee korvata paastopäivät myöhemmin. Jos henkilöllä on esimerkiksi vaikea diabetes, jonka vuoksi paastoaminen on terveydelle vaarallista, ei tällaisen henkilön tule paastota – ei ole tarkoitus vaarantaa omaa terveyttä paastoamalla! Myöskään pikkulapset eivät ole velvollisia paastoamaan.
Paaston aikana ei kieltäydytä ainoastaan ruuasta, vaan myös esimerkiksi yhdyntä on kiellettyä. Paaston aikana on tarkoitus myös tehdä hyviä tekoja sekä välttää erityisen painokkaasti syntien tekemistä. Paasto on osoitus kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan, mutta samalla se opettaa muslimille myös armeliaisuutta köyhiä kohtaan sekä kärsivällisyyttä.

Pyhiinvaellus

Hartaat muslimit kokoontuvat tiettynä ajankohtana Mekkaan pyhiinvaellukselle. Pyhiinvaellus, hajj, on jokaisen terveen muslimin velvollisuus ainakin kerran elämässä, jos henkilöllä on vain siihen suinkin varaa. Pyhiinvaelluksen aikana suoritetaan tiettyjä rituaaleja ja pukeudutaan erityisiin pyhiinvaellusvaatteisiin. Esimerkiksi Algeriassa pyhiinvaellus on niin suosittua, että halukkaat pyhiinvaellukselle lähtijät joutuvat osallistumaan tietynlaisiin vaaleihin, joiden kautta valitaan kunakin vuonna matkaan pääsevät pyhiinvaeltajat. Myös pyhiinvaellus osoittaa alistumista Jumalan tahtoon.

Almuvero

Islam korostaa hyväntekeväisyyden merkitystä. Almuvero, zakat, on jokaisen hyvintoimeentulevan muslimin velvollisuus, jos hänen varallisuutensa ylittää tietyn summan. Näin pyritään pitämään huolta köyhistä. Almuveroa maksetaan tietyn prosenttiosuuden verran. Varsinaisen pakollisen almuveron lisäksi muslimeita kannustetaan tekemään muutoinkin hyväntekeväisyyttä ja auttamaan köyhiä.