Islamin monoteismi

Islamin monoteismi on ehdotonta – ei ole olemassa muuta jumalaa kuin Jumala – on islamin perussanoma. Muslimit tunnustavat uskontunnustuksessa edellä mainitun ajatuksen siitä, että ei ole olemassa muuta jumalaa kuin Jumala. Tämän lisäksi muslimit tunnustavat uskontunnustuksessa, että Muhammed on Jumalan sanansaattaja.
Islam kieltää ehdottomasti palvomasta muuta kuin Jumalaa. Islamin mielestä on esimerkiksi täysin kiellettyä, haraam, palvoa Jeesusta Jumalan poikana. Ensinnäkin on täysin kiellettyä sanoa, että Jumalalla olisi poikaa, koska islamin mukaan Jumala ei ole synnyttänyt eikä hänellä ole lapsia.

Sen lisäksi, että islam kieltää ehdottomasti palvomasta muuta kuin Jumalaa, se kieltää asettamasta ketään Jumalan rinnalle – mikään ei saisi olla Jumalan tahtoon alistuneelle muslimille rakkaampaa ja tärkeämpää kuin Jumala – ei raha, työ eikä edes perhe. Islamin mukaan on kiellettyä tehdä kuvia eläimistä tai ihmisistä, minkä lisäksi on kiellettyä pitää tällaisia kuvia kodin seinillä. Sanotaan, etteivät enkelit tule sellaiseen kotiin, josta löytyy tällaisia kuvia. Kuvakielto liittyy juuri siihen, ettei ketään saa palvoa Jumalan rinnalla. Myös ihmistä tai eläintä esittävät patsaat ovat kiellettyjä.

Jopa monet suositut nimet ilmaisevat Jumalalle alistumista

Muslimimaissa suosittuja pojannimiä ovat esimerkiksi Abdullah ja Abdurrahmaan, jotka ilmaisevat alistumista Jumalalle. Sanotaan, että Abdullah on Jumalalle kaikista mieleisin nimi. Nimessä ”Abd” tarkoittaa palvelijaa ja kun tämä osa yhdistetään nimen loppuosaan, saadaan merkitys ”Jumalan palvelija”. Tällainen nimi kuvastaa Jumalan tahtoon alistumista ja hänen palvelemistaan. Ar-Rahmaan on yksi Jumalan monista kauneimmista nimistä, minkä vuoksi nimi Abrurrahmaan tarkoittaa Ar-Rahmaanin, eli Jumalan, palvelijaa. Jumalalla on runsas määrä kauniita nimiä, jotka kuvaavat hänen ominaisuuksiaan. Eräs nimistä kuvaa sitä, kuinka Jumala on ”armeliain armahtaja”.

Millainen jumala islamin Jumala on?

Jostakin syystä monet ei-muslimit tuntuvat ajattelevan, että islamin mukaan Jumala olisi jotenkin erityisen ankara. Toki Koraani kuvailee runsaasti niitä rangaistuksia, jotka odottavat tottelemattomia muslimeita, mutta korostaa samalla, että Jumala on myös armeliain armahtaja. Tämän lisäksi Jumala on esimerkiksi antelias, kaikkitietävä ja oikeudenmukainen. Jumala myös näkee ja kuulee kaiken – muslimi ei voi piilottaa Jumalalta mitään – ei edes pienen pientä tekoa tai ajatusta.

Muslimit uskovat, että ainoastaan Jumala voi tuomita kuka joutuu helvettiin ja kuka pääsee paratiisiin – islamissa ei uskota, että Jumalan poika olisi sovittanut ihmisten synnit, vaan ihmiset tuomitaan heidän omien tekojensa perusteella. Koraanista löytyy runsaasti kuvauksia sekä paratiisista että helvetistä ja muslimeiden hartain toive onkin päästä paratiisiin.

Perimätiedon mukaan jo hyvinkin pieneltä tuntuva asia voi ratkaista sen pääseekö ihminen paratiisiin vai joutuuko hän helvettiin. Perimätieto kertoo esimerkiksi prostituoidusta, joka antoi janoiselle koiralle vettä ja pääsi tämän tekonsa ansiosta paratiisiin, vaikka olikin tätä ennen tehnyt runsaasti syntiä.

Islamin viisi pilaria osoittavat kuuliaisuutta Jumalalle

Harras muslimi rukoilee viisi kertaa päivässä Mekan suuntaan kumartuen. Ennen rukousta hän on tarvittaessa suorittanut rituaalisen peseytymisen, jonka aikana hän pesee muun muassa kasvonsa, kätensä ja jalkansa. Tämä osoittaa kuuliaisuutta Jumalalle, maailman luojalle. Tämän lisäksi harras muslimi paastoaa Ramadan-kuukauden ajan, mikä myös osoittaa kuuliaisuutta Jumalalle ja opettaa muslimille kärsivällisyyttä sekä myötätuntoa köyhiä kohtaan. Sekä rukousta että paastoa kutsutaan islamin pilareiksi, joita on yhteensä viisi kappaletta – muut islamin pilarit ovat almuvero, pyhiinvaellus ja uskontunnustus. Jos haluat tietää lisää näistä pilareista, jotka muodostavat islamin perustan, jatka lukemista seuraavalle sivullemme, jolla kerromme lisää islamin viidestä tärkeästä pilarista – uskontunnustuksesta, rukouksesta, paastosta, almuverosta ja pyhiinvaelluksesta.